Politika ESG/udržitelnosti

Politika ESG / udržitelnosti

Úvod

Ve společnosti CHCI365 jsme hluboce odhodláni k udržitelnosti a odpovědným postupům ve všech aspektech našich obchodních operací. Tato politika ESG (Environmental, Social, and Governance) je odrazem našeho odhodlání mít významný a pozitivní dopad na společnost a životní prostředí a zároveň důsledně dodržovat nejvyšší standardy správy a etiky. Chápeme důležitost integrace udržitelnosti do naší hlavní obchodní strategie a zavázali jsme se k neustálému zlepšování v této oblasti. 

Závazek k ochraně životního prostředí

Snažíme se minimalizovat naši ekologickou stopu efektivním využíváním zdrojů, aktivním snižováním odpadu a zaváděním robustních recyklačních programů ve všech našich provozech. Zavázali jsme se snižovat emise uhlíku a neustále hledáme inovativní a udržitelné obnovitelné zdroje energie pro naše provozy. Abychom zajistili skutečný dopad, budeme provádět pravidelná a komplexní hodnocení dopadů na životní prostředí, která nás povedou k neustálému zlepšování našich environmentálních postupů a strategií. 

Společenská odpovědnost

Ve společnosti CHCI365 jsme odhodláni podporovat pracoviště, které prosazuje rozmanitost, rovnost a inkluzi. Dodržováním nejvyšších standardů pracovních postupů zajišťujeme spravedlivé zacházení a bezpečnost všech našich zaměstnanců. Náš závazek přesahuje rámec naší společnosti, protože se aktivně zapojujeme do komunitních iniciativ a vytváříme partnerství, která podporují místní rozvoj a zvyšují společenský blahobyt. 

Řízení a etika

Náš rámec řízení je pečlivě vytvořen tak, aby zajistil odpovědnost, spravedlnost a transparentnost ve všech našich obchodních jednáních. Dodržujeme přísné dodržování všech platných zákonů a předpisů a zajišťujeme, aby etické chování bylo jádrem našich obchodních rozhodovacích procesů. Tento přístup nejen řídí naše obchodní praktiky, ale také posiluje náš závazek k etickému chování a řízení podniku. 

Neustálé zlepšování

Zavázali jsme se k neustálému zlepšování našeho úsilí v oblasti ESG a budeme pravidelně přezkoumávat a aktualizovat naše zásady a postupy. Tento závazek zajišťuje, že jsme vždy v souladu s osvědčenými postupy a zpětnou vazbou od zúčastněných stran, což nám umožňuje přizpůsobovat se a vyvíjet se v reakci na nové výzvy a příležitosti v oblasti udržitelnosti. 

Zapojení zainteresovaných stran

Otevřená a upřímná komunikace s našimi zainteresovanými stranami je pro naše podnikání klíčová. Aktivně se zapojujeme do dialogu, abychom posílili naše iniciativy v oblasti ESG, a ceníme si zpětné vazby a perspektiv, které přinášejí zúčastněné strany. Tato angažovanost nám pomáhá lépe porozumět jejich potřebám a očekáváním a začlenit toto porozumění do našeho úsilí o udržitelnost. 

Podávání zpráv a transparentnost

Chci365.cz bude pravidelně podávat zprávy o našich výsledcích v oblasti ESG a poskytovat transparentní a upřímné hodnocení našeho pokroku a výzev. Tento závazek k transparentnosti je klíčem k našemu přístupu a zajišťuje, aby naše zúčastněné strany byly dobře informovány o naší cestě k udržitelnosti a dopadu, který máme. 

"Chci dělat věci nejlíp, jak to jde, a rád spolupracuji s lidmi, kteří to mají stejně."

JAN HOCHSTEIGER | Crème de la Crème
Více informací o spolupráci
Crème de la Crème je úspěšná zmrzlinárna s řadou poboček a vlastním e-shopem. V provozu už využívají nástroje M365, ale rozhodli se začít využívat potenciál této platformy naplno a vylepšit tak řízení poboček i klíčových firemních procesů.

Začali jsme shora – edukací vedení, jak jim M365 můžou pomáhat s naplněním podnikových vizí a cílů. Dalším krokem bylo školení a motivace zaměstnanců, aby využívali vybrané nástroje M365 naplno, efektivně a bez chyb. Zaměřili jsme se na:
Teams (a jejich využívání i v mobilu)
– Vytvoření týmů v Teams pro efektivní řízení agend jednotlivých oddělení
Využívání nástrojů M365 v mobilních zařízeních
– Školení pro managery poboček

Na základě úspěšné spolupráce jsme se dohodli i na správě tenantu a licencí.

"Tým CHCI365 nám pomáhá se vším kolem M365 a my máme konečně víc času na náš byznys."

JOSEF BÁRTÍK | J2B Community, s.r.o.
Více informací o spolupráci
Linked Akademie zajišťuje kurzy zaměřené na profesní síť LinkedIn a pro svůj byznys využívá řadu nástrojů Microsoft 365. To byla ideální příležitost nabídnout naše zkušenosti s platformou M365.

Po bližším seznámení a analýze potřeb jsme se dohodli na tom, že zajistíme tyto činnosti:

Správu VPS
Úvodní školení Teams
Školení OneDrive a práce s dokumenty
Přípravu portálu IT point
Školení SharePoint

Díky školením si tým Linked Akademie zjednodušil každodenní práci s klienty, a díky našemu průběžnému supportu má firma více času na rozvoj svého podnikání.

"Pomáhám firmám řídit projekty a týmy – dobře vím, jak důležité je mít ty správné nástroje a umět je používat."

MIROSLAV UHER | REDECo, spol. s r.o.
Více informací o spolupráci
REDECo pomáhá firmám a institucím zlepšovat služby a zvyšovat efektivitu. K jejich klientům patří společnosti z finančního sektoru a státní správa. Na nástroje M365 se tým REDECo plně spoléhá každý den.

Naše spolupráce je proto komplexní. Pro REDECo zajišťujeme:
Správu tenantu a licencí
Support všech využívaných nástrojů M365
Tvorbu SharePoint webů a přípravu intranetu

Zahájili jsme také spolupráci v oblasti automatizace procesů a využívání Power Apps.

"Nikdy by mě nenapadlo, že vytvořit appku na míru je tak rychlé a levné. Díky celému týmu CHCI365!"

JAN PLAJNER | WMC Praha, a.s.
Více informací o spolupráci
WMC GREY je úspěšná reklamní agentura, která se neustále rozrůstá. Bylo proto třeba ulehčit oddělení HR správu budgetu na vzdělávání a pro zaměstnance připravit aplikaci, kde budou moci jednoduše vybírat a objednávat za co své kredity “utratí”.

Naším úkolem bylo dodat nástroj, který usnadní a zpřehlední zaměstnancům čerpání kreditů na vzdělávání, umožní Team leaderům přehlednější řízení týmových budgetů na vzdělávání, automatizuje rutinní činnosti tak, aby HR odlehčilo a zajistí menší chybovost obdržených dokladů a podkladů pro jejich potřeby.
– Vyvinuli jsme aplikaci pomocí technologie Power Apps a Power Automate – služeb platformy M365.
– Ovládání požadavků a portál pro HR jsme vytvořili na webové stránce SharePoint Online.

Zaměstnanci získali aplikaci, která je dostupná i na mobilním telefonu a je jednoduchá na ovládání. Kdykoliv mohou zadat požadavek na čerpání přidělených kreditů a vždy vidí jeho stav nebo dostupné kredity.

HR pracovníci získali absolutní přehled nad čerpáním budgetů díky automaticky vytvářeným přehledům v SharePoint Online a díky automatizaci některých procesů se jim uvolnily ruce na jinou práci.

Chcete taky vlastní appku, nebo aspoň automatizovat rutinní činnosti ve firmě? Je to rychlejší a cenově dostupnější, než čekáte – ozvěte se nám.
wmc-grey-logo-500x500
linked-academy-logo-500x500
creme-de-la-creme-logo-500x500
bioplace-logo-500x500
redeco-logo-500x500

Pojďme se seznámit na nezávazné konzultaci zdarma.